Patvirtinta Sartų regioninio parko planavimo schema

Patvirtinta Sartų regioninio parko planavimo schema

Vyriausybė patvirtino Sartų regioninio parko planavimo schemą (ribų ir tvarkymo planų), kurioje numatyta šioje saugomoje teritorijoje įsteigti du naujus gamtinius rezervatus – Dusetų girios ir Ilgašilio.

Šiuose gamtiniuose rezervatuose bus saugomos šešių tipų  Europos Bendrijos svarbos natūralios buveinės: Vakarų taiga, Plačialapių ir mišrūs miškai, Žolių turtingi eglynai, Pelkėti lapuočių miškai, Aliuviniai miškai, Pelkiniai miškai ir šioms buveinėms būdingos rūšys.

Rezervatai bus steigiami Dusetų girioje ir Ilgašilio botaniniame-zoologiniame draustinyje esančiuose biologiniu požiūriu ypač vertinguose miško kvartaluose, kuriuose aptinkamos saugomos paukščių, augalų, grybų ir kerpių rūšys, išskirtos kertinės miško buveinės, EB svarbos miško buveinės, dalis buveinių apsaugai svarbių teritorijų (BAST) bei paukščių apsaugai svarbių teritorijų (PAST).

Siūlomo Dusetų girios gamtinio rezervato plotas – 106,3 ha, o Ilgašilio gamtinio rezervato – 126,0 ha.

Suformavus naujus rezervatus Sartų regioniniame parke 28 proc. jame esančių draustinių miškų taps rezervatiniais miškais, 233,9 ha apsauginių zonų miškų bus priskirti draustinių miškų grupei. Be to, Sartų regioniniame parke neliks ūkinių miškų – jie bus priskirti apsauginių zonų miškų grupei.

Taip pat bus išplėstas jau esantis Sartų regioniniame parke Vosynos gamtinis rezervatas, jo plotas padidės 42,4 ha.

Vyriausybės programoje numatytas tikslas, kad ketvirtadalyje šalies saugomų teritorijų būtų taikomas griežtos apsaugos režimas, tai yra, gali būti vykdoma tik gyvosios gamtos išsaugojimui reikalinga veikla, naudojamos gamtai palankios tvarkymo priemonės. Šiuo metu griežtos apsaugos režimas taikomas apie 16 proc. bendro šalies saugomų teritorijų ploto. Minėtoms teritorijoms priskiriami: gamtiniai rezervatai, rezervatinės apyrubės, dalies draustinių vandens telkiniai, kertinės miško buveinės valstybiniuose miškuose, dalis natūralių ganyklų ir pelkių plotų, kuriems taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos, ir kt.

 

Lietuvos Respublikos Aplinkos ministerijos informacija

 

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *