LEDYNMEČIO LAIKAI

Lietuva prieš 14500 tūkstančių metų

Paskutinysis Nemuno vardu pavadintas ledynas trauktis iš Lietuvos pradėjo maždaug prieš 18 000 metų. Aukščiausi Baltijos ir Žemaitijos aukštumų kalvynai maždaug prieš 15 000 metų jau buvo išsivadavę iš gniaužtų ledyno, kuris dar dengė Vidurio Lietuvos ir Pajūrio žemumas. Neištirpusio ledo luistai dar riogsojo ir jau prasikalusių iš ledo tarpukalvių duburiuose Sartų duburys buvo vienas iš jų.

SENIAUSIOJI GEOLOGINĖ ISTORIJA (2 milijardų metų laikotarpis)

Proterozijaus laikotarpiu (maždaug prieš 2 milijardus metų) šioje vietoje, kur dabar Sartų regionas, formavosi nauja žemės pluta. Iš vakarų pusės tyvuliavo vandenynas, o rytuose dabartinėje Baltarusijos pusėje  turėjo būti senesnis žemynas. Iš vakarų artėjo tuometinis Fenoskandijos žemynas, kuris spaudė plonesnę vandenyninę plutą ir vertė ją nirti po žemynu. Vyko taip vadinamas subdukcijos procesas. Tada pradėjo kilti kalnų grandinės, lūžinėjo ir drebėjo žemė, veržėsi ugnikalniai ir skverbėsi sukietėjusi magma.