KVIETIMAS Į PIRMINĮ SUSIRINKIMĄ DĖL RENGIAMŲ ŠALTOJOS IR VYŽUONOS UPIŲ SLĖNIŲ GAMTOTVARKOS PLANŲ Print option in slimbox / lytebox? (info)
Penktadienis, 2013 Balandžio 26 08:03

Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos prie Aplinkos ministerijos užsakymu 2013 m bus rengiami  „Natura 2000“  buveinių apsaugai svarbios teritorijos (toliau – BAST) Šaltojos upės slėnis ir  paukščių apsaugai svarbių teritorijų (toliau – PAST) Šaltojos ir Vyžuonos upių slėniai gamtotvarkos planai. Gamtotvarkos plano tikslas – užtikrinti gyvūnų ir augalų rūšių bei gamtinių buveinių, kurių apsaugai išskirtos “Natura 2000” teritorijos, išsaugojimą, išskiriant tvarkymo plotus ir numatant apsaugos ir tvarkymo priemones.

Rengėjai – Klaipėdos universiteto  Baltijos pajūrio aplinkos tyrimų ir planavimo institutas š. m. gegužės 14 d. 13.00 val., Rokiškio kaimiškosios seniūnijos patalpose (213 kab.) adresu: Respublikos g. 94, Rokiškis kviečia Šaltojos ir Vyžuonos upių slėnių apylinkėse esančių žemės sklypų savininkus į pirminį susirinkimą, kurio metu bus aptariami rengiami gamtotvarkos planai.

Kviečiame aktyviai dalyvauti gamtotvarkos plano rengimo procese.Klaipėdos universiteto

Baltijos pajūrio aplinkos tyrimų ir planavimo institutas

 


© Aukštaitijos saugomų teritorijų direkcija. Sartų regioninio parko grupė. Cituojant būtina nurodyti šaltinį.
Vytauto g. 5, Dusetos, LT-32309 Zarasų r., tel. (8 385) 56849.