TAPK SAUGOMŲ TERITORIJŲ BIČIULIU!

Pirk Sartų regioninio parko bilietą.
Informacija

Parko naujienos

Trumpai apie parką

Įkurtas 1992m. rugsėjo 24d.
Sartų regioninis parkas įsteigtas Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios Tarybos – Atkuriamojo Seimo 1992 m. rugsėjo 24 d. nutarimu Nr. I–2913 „Dėl regioninių parkų ir draustinių įsteigimo“ (Žin., 1992, Nr. 30–913), siekiant išsaugoti Lietuvos karstinio regiono kraštovaizdį, jo gamtinę ekosistemą bei kultūros paveldo vertybes, jas tvarkyti ir racionaliai naudoti.
Kraštovaizdis
Sartų regioniniame parke saugomas ežerų duburių ir kalvų kraštovaizdis su 29 ežerais, kalvomis, juosiančiomis Sartų ežerą beveik nenutrūkstančiu lanku, miškais, pelkėmis. Regioninio parko ašis — labiausiai šakotas Lietuvos dubakloninis (rininis) ežeras — Sartai. Ežero kranto linija tik 11 km trumpesnė už mūsų Baltijos pajūrio.
Kultūros paveldas
Iš 100 saugomų kultūros paveldo objektų ypač vertingi XVIII a. architektūros paminklai: bažnytiniu dailės palikimu garsėjanti Dusetų Švč. Trejybės bažnyčia ir baroko stiliaus mūrinė keturių aukštų varpinė. Nenaudojant vinių iš tašytų rąstų pastatyta Antazavės Dievo Apvaizdos bažnyčia, vartai ir varpinė. Ne mažiau vertingas ir XIX a. paminklas — pirmieji sentikių maldos namai Lietuvoje — Bobriškio cerkvė.
Gyvoji gamta
Regioniniame parke yra bene didžiausios Lietuvoje raibųjų, siauralapių ir gelsvųjų gegūnių, pelkinės uolaskėlės augalų populiacijos, pirmąkart Lietuvoje aptiktas grybas — apskritasporis bobausis. Įspūdingiausias gamtos paminklas — Bradesių ąžuolas, kuriam apglėbti reikia šešių suaugusių žmonių.
Gyvos tradicijos
Sartų ežeras ir šalia jo esantis Dusetų miestas nuo seno garsėja žiemą rengiamomis ristūnų žirgų lenktynėmis. Jų istorija skaičiuojama daugiau negu 200 metų. Lenktynės tapo neatsiejama Dusetų krašto istorijos dalimi.
Sartų regioninio parko

Išskirtinė vertė

Dubaklonių sankirtos, kalvų lankai, juosiantys ežerus, pelkės ir miškai — tai savito kraštovaizdžio elementai. Svarbiausias jo akcentas — unikalus labiausiai šakotas tarsi medis ežeras, turintis ilgiausią kranto liniją. Regioniniame parke saugomos bene didžiausios Lietuvoje raibųjų, siauralapių ir gelsvųjų gegūnių, pelkinės uolaskėlės augalų populiacijos. Čia pirmąkart Lietuvoje aptiktas grybas — apskritasporis bobausis. Bradesių ąžuolui apglėbti reikia šešių suaugusių žmonių. Maža jauki medinė Bobriškio cerkvė — bažnytinio paveldo dalelė. Žiemos žirgų lenktynėms Sartuose jau 200 metų.