SARTŲ EŽERAS ĮŽUVINTAS LYDEKOMIS Print option in slimbox / lytebox? (info)
Penktadienis, 2016 Spalio 14 09:55

Vadovaujantis žuvų įveisimo valstybiniuose vandens telkiniuose paslaugų viešojo pirkimo-pardavimo sutartimi Nr. 28TP-2015-97, spalio 5  ir 11 dienomis buvo įžuvinamas Sartų ežeras. Žuvų pakrovimą UAB „Vasaknos“ stebėjo Utenos bei Panevėžio RAAD pareigūnai. Dalyvaujant jiems, Sartų regioninio parko, UAB „Vasaknos“ atstovams įvairiose Sartų ežero vietose, kurio plotas 1336,8 ha. išleista 25 tūkst. lydekų šiųmetukų.


   

Nuotraukų autorius: Panevėžio RAAD