BOTANINIAI-ZOOLOGINIAI DRAUSTINIAI

Botaniniuose-zoologiniuose draustiniuose saugomos retos bei nykstančios laukinių augalų, grybų ir gyvūnų rūšys, jų bendrijos ar buveinės.


Sartų regioniniame parke yra du botaniniai-zoologiniai draustiniai:

Ilgašilio — 497,7 ha;

Dusetų girios — 493,2 ha.Ilgašilio botaninis–zoologinis draustinis:

Ilgašilio botaninio-zoologinio draustinio tikslas — išsaugoti Ilgio ir Ilgelio ežerų, aplinkinių miškų ir pelkių kompleksą su saugomomis buveinėmis, augalų ir gyvūnų rūšimis.

Čia iš viso registruotos 39 augalų, grybų ir gyvūnų rūšys, įrašytos į Lietuvos raudonąją knygą. Tokia saugomų rūšių gausa tokioje nedidelėje teritorijoje yra labai didelė. Be to, dalis rūšių yra labai retos. Net trys rūšys priskiriamos 1 (E) kategorijai (išnykstančios rūšys, kurios yra ties išnykimo riba ir kurias galima išsaugoti tik naudojant specialias apsaugos priemones). Tai — raiboji gegūnė (Dactylorhiza cruenta), šakotasis varpenis (Botrychium matricariifolium), kvapusis plauretis (Gymnadenia odoratissima). Pastaroji rūšis paprastai auga kalnuose (600—2000 m virš jūros lygio), o lygumose randamos izoliuotos populiacijos. Ilgašilio draustinyje kvapiųjų plaurečių augavietė yra viena iš dviejų, žinomų Lietuvoje.

Draustinio teritorijoje peri saugomos paukščių rūšys: tripirščiai geniai (Picoides tridactylus), pilkosios meletos (Picus canus), baltnugariai geniai (Dendrocopos leucotos), žvirblinės pelėdos (Glaucidium passerinum), gervės (Grus grus).

Į draustinį patenka dalis Ilgašilio buveinių apsaugai svarbios teritorijos. Čia saugomos Europos Bendrijos svarbos rūšys ir buveinės: plačialapė klumpaitė (Cypripedium calceolus), dvilapis purvuolis (Liparis loeselii), pelkinė uolaskėlė (Saxifraga hirculus), žvilgančioji riestūnė (Hamatocaulis vernicosus), plačioji dusia (Dytiscus latissimus), 6410 Melvenynai, 7140 Tarpinės pelkės ir liūnai, 7160 Nekalkingi šaltiniai ir šaltiniuotos pelkės, 7230 Šarmingos žemapelkės, 9010 *Vakarų taiga, 9080 *Pelkėti lapuočių miškai, 91E0 *Aliuviniai miškai.

Ilgio ežeras
Plačialapė klumpaitė
Ilgašilio pelkė


Dusetų girios botaninis-zoologinis draustinis:

Dusetų girios botaninio-zoologinio draustinio tikslas — išsaugoti Dusetų girios mišrių miškų ir pelkių kompleksą su saugomomis buveinėmis, augalų ir gyvūnų rūšimis.


                                                                                  K. Driskiaus nuotrauka

Dusetų giria

 


© Aukštaitijos saugomų teritorijų direkcija. Sartų regioninio parko grupė. Cituojant būtina nurodyti šaltinį.
Vytauto g. 5, Dusetos, LT-32309 Zarasų r., tel. (8 385) 56849.