VOSYNOS GAMTINIS REZERVATAS

Vasynos gamtinis rezervatas

Vasynos gamtinio rezervato ribos pirmą kartą nustatytos 1996 m. patvirtinus Sartų regioninio parko zonavimo schemą. Tuo metų nustatytas rezervato plotas buvo 81 ha. 2009 m. Patvirtinus Sartų regioninio parko funkcinių zonų ir ribų planą, rezervato ribos išplėstos ir rezervato plotas padidėjo iki 196 ha. Rezervatas apima biologinei įvairovei vertingiausius medynus. Prielaidos rezervatui išskirti sudarytos dar prieš įkuriant Sartų regioninį parką. 1960 m. įsteigtam Dusetų landšaftiniam draustiniui priklausė ir Dusetų giria. Keliuose miško kvartaluose (praktiškai visa dabartinio rezervato teritorijoje) buvo ndiustatyta sugriežtinto režimo zona,  kurioje buvo draudžiama vykdyti pagrindinio naudojimo kirtimus. Todėl būtent čia išliko brandžiausi medynai su gausiausiomis retųjų rūšių populiacijomis. Įspūdingiausi yra įvairaus amžiaus mišrūs medynai su senais plačialapiais medžiais: liepomis, klevais, uosiais, ąžuolais, guobomis, vinkšnomis. Rezervatas pasižymi ypač didele saugomų kerpių ir grybų rūšių gausa. Iš jų didžiausios retenybės — dantytoji telotrema (Thelotrema lepadinum), krokinis minkštenis (Hapalopilus croceus), korališkasis trapiadyglis (Hericium coralloides), žaliagalvė taurenė (Calicium adspersum), žalsvoji kežytė (Cetrelia olivetorum), plačioji platužė (Lobaria pulmonaria).

Lankymasis rezervate yra galimas tik mokslo tiriamaisiais ir pažintiniais tikslais, iš anksto suderinus su Sartų ir Gražutės regioninių parkų direkcija ir lydint direkcijos specialistui.

Vasynos gamtinio rezervato tikslas — išsaugoti pirmykščių šiaurės rytų Lietuvos paežerių miškų bruožus išlaikiusią Dusetų girios gamtinio komplekso dalį kaip Sėlių aukštumos didžiųjų dubaklonių miškų etaloną su mokslui vertingais augalijos ir gyvūnijos kompleksais.

altalt
Rezervato ženklinimas
Plačioji platužė
Perbrendusiuose medžiuose
atsiveria drevės

 


© Aukštaitijos saugomų teritorijų direkcija. Sartų regioninio parko grupė. Cituojant būtina nurodyti šaltinį.
Vytauto g. 5, Dusetos, LT-32309 Zarasų r., tel. (8 385) 56849.