LEDYNMEČIO LAIKAI

Lietuva prieš 14500 tūkstančių metų

Paskutinysis Nemuno vardu pavadintas ledynas trauktis iš Lietuvos pradėjo maždaug prieš 18 000 metų. Aukščiausi Baltijos ir Žemaitijos aukštumų kalvynai maždaug prieš 15 000 metų jau buvo išsivadavę iš gniaužtų ledyno, kuris dar dengė Vidurio Lietuvos ir Pajūrio žemumas. Neištirpusio ledo luistai dar riogsojo ir jau prasikalusių iš ledo tarpukalvių duburiuose Sartų duburys buvo vienas iš jų.


Sartų rinos gimimas

Tipstantis Sartų duburyje ledyno fragmentas buvo supleišėjęs, suskilęs į blokus. Plyšius ledynas „paveldėjo“ iš senųjų aktyvių geologinių struktūrų — lūžių, kuriuos galime vadinti senaisiais Žemės plyšiais. Sartų ežero „kamienas“ orientuotas šiaurės—pietų kryptimi ir yra tiesiai virš tokios pat krypties lūžio Žemės gelmėse. Rytų–vakarų ir šiaurės rytų – pietvakarių krypčių ežero šoninės atšakos, žmonių vadinamos „rankovėmis“ taip pat kartoja senųjų geologinių lūžių kryptis. Taigi, šakotą medį primenantis ežeras gimė taip sutrūkinėjusiame ledyne. Ledyno pade buvusiais plyšiais tekėjo ledyno tirpsmo vanduo — plyšiai plėtėsi. Ledynui tirpstant intensyviau, vandenų gausėjo. Plyšiais tarp ledo luistų tekėjo tikros ledo upės, grauždamos, o tuo pačiu — vis labiau platindamos ledinių slėnių šlaitus. Šitie ilgi gimę ledyno plyšiuose slėniai geologų ir geografų yra vadinami rinomis.
   Sartų duburio ledinės upės galėjo atrodyti maždaug taip, kaip Grenlandijos ledyne.

Lietuva prieš 14000 tūkstančių metų

Šiuo laikotarpiu didžioji Lietuvos teritorijos dalis buvo nuledėjusi, ištirpo ir duburiuose užsilikę ledo luistai. Ledyno tirpsmo vandenys tyvuliavo Nemuno vidurupyje ir kitose žemose Lietuvos paviršiaus vietose, nes ledynas dar kaustė šiaurinę Lietuvą, Latvijos žemumas ir Baltijos jūrą. Į Sartų duburyje tyvuliavusį ežerą dabartinės Kriaunos kloniu plūdo net Dauguvos vandenys.
Sartų ežeras nutirpus ledynui maždaug prieš 14 000—12 000 metų (rekonstruota pagal paviršiuje nustatytas senąsias krantų linijas)

Sartų ežero vandens lygis buvo aukštas, o ežero užlietas plotas kelis kartus viršijo dabartinį.


 


© Aukštaitijos saugomų teritorijų direkcija. Sartų regioninio parko grupė. Cituojant būtina nurodyti šaltinį.
Vytauto g. 5, Dusetos, LT-32309 Zarasų r., tel. (8 385) 56849.