ŠIANDIEN MINIMA BALTŲ VIENYBĖS DIENA IR RUDENS LYGIADIENIS Print option in slimbox / lytebox? (info)
Ketvirtadienis, 2022 Rugsėjo 22 08:53

Šiandien, rugsėjo 22 d. minima Baltų vienybės diena ir rudens lygė (lygiadienis). Baltų vienybės diena yra minima ne tik Lietuvoje, bet ir Latvijoje.

Baltais vadinamos gentys, kurių gyvenamosios teritorijos geografinė padėtis buvo, kaip ir sako pats pavadinimas, prie Baltijos jūros. Baltų gentys: lietuviai, latviai, prūsai, jotvingiai, skalviai, nadruviai, galindai, kuršiai, žiemgaliai, žemaičiai, latgaliai, sėliai ir kitos buvo giminingos kalba, kultūra, religija bei papročiais. Dabar baltų kalbomis visame pasaulyje tebekalba tik lietuviai ir latviai.

1236 m. rugsėjo 22 d., žemaičiai ir žiemgaliai susivienijo ir netoli dabartinio Šiaulių miesto sumušė Kalavijuočių ordiną, kuris buvo pasiųstas popiežiaus Grigaliaus IX į 1236 m. vasario 19 dieną paskelbtą kryžiaus žygį. Žemaičių ir žiemgalių dėka buvo nutrauktas ir kitų baltų žemių užkariavimas. 1236 m. rugsėjo 22 d. mūšis gavo Saulės mūšio vardą.

Lietuvos seimas ir Latvijos Saeima, 2000 m. Saulės mūšio dieną (rugsėjo 22-ąją) — paskelbė Baltų vienybės diena.

Minint Baltų vienybės dieną, visoje Lietuvoje yra organizuojami renginiai (Baltų vienybės ugnies sąšauka), kurių metu ant piliakalnių, aukščiausių kalvų yra uždegami laužai. Baltų gentys uždegdamos signalinius laužus įspėdavo vienos kitas apie artėjantį priešą, pavojų. Ugnis — baltų vienybės simbolis. Šiai dienai paminėti vyksta ir bendri Lietuvos—Latvijos renginiai.

Rugsėjo 22-oji yra ir ta diena, kai diena susilygina su naktimi (lygiadienis). Rudens lygiadienis — astronominio rudens pradžia. Nuo šiandien naktis tampa ilgesnė už dieną ir toliau ilgėja. Seniau, šią dieną, būdavo džiaugiamasi derliumi, dėkojama dievui Žemininkui, jam aukojami gyvuliai.

Nuo rudens lygiadienio prasideda Ilgių metas (senovės lietuvių rudens ir mirusiųjų pagerbimo šventė), artėjama prie Vėlinių, šiuo laikotarpiu buvo prisimenamas anapusinis pasaulis.

 


© Aukštaitijos saugomų teritorijų direkcija. Sartų regioninio parko grupė. Cituojant būtina nurodyti šaltinį.
Vytauto g. 5, Dusetos, LT-32309 Zarasų r., tel. (8 385) 56849.