KVIEČIAME TEIKTI PARAIŠKAS SARTŲ REGIONINIO PARKO PRODUKTO ŽENKLUI GAUTI Print option in slimbox / lytebox? (info)
Ketvirtadienis, 2022 Kovo 03 15:18

Saugomos teritorijos traukia keliautojus savo gamtinėmis ir kultūrinėmis vertybėmis, tačiau geriems kelionės įspūdžiams lygiai tiek pat svarbi kokybiška bei autentiška produktų ir paslaugų pasiūla: apgyvendinimas, gido paslaugos, tradicinių amatų dirbiniai ir t.t.

Siekiant atkreipti keliautojų dėmesį į produktus ir paslaugas, skatinančias kultūrinio ir gamtinio paveldo pažinimą, tradicinių amatų ar kultūrinių vertybių tąsą, sukurtas Sartų regioninio parko produkto ženklas. Šis ženklas — tai vienas iš būdų skatinti saugomų teritorijų lankytojus paslaugas ir produktus įsigyti iš vietos gyventojų. Saugomos teritorijos produkto ženklas padės atpažinti, kad paslauga teikiama, ar produktas pagamintas vietos gyventojo. Ženklo turėtojas pirmiausiai bus tas, kuris gyvena ar veiklą vykdo saugomoje teritorijoje, taip pat savo veikla nepažeidžia saugomų vertybių, turi etnografiniam regionui būdingus produktus. Tokiu būdu siekiama skatinti vietos ekonomiką, sudaryti palankesnes sąlygas gyvenantiems saugomose teritorijose, skatinti partnerystę tarp vietos gyventojų ir saugomos teritorijos direkcijos. Sartų regioninio parko produkto ženklas bus suteikiamas šioje teritorijoje pagamintoms prekėms ir paslaugoms, teikiamoms vadovaujantis tokiais kriterijais kaip autentiškumas, gyvosios gamtos tausojimas ir nauda žmonių sveikatai, pritaikomumas nedidelėms lankytojų grupėms, nauda vietos bendruomenei ir kt. Ženklas bus suteikiamas pagal pateiktas paraiškas ir įvertinus atitikimą nustatytiems kriterijams.

Šis ženklas — viena iš darnaus turizmo skatinimo priemonių. Jis skirtas vietos produktų gamintojams, amatininkams, turizmo paslaugų teikėjams ir kitiems vietos gyventojams, savo veikla prisidedantiems prie darnaus turizmo plėtros Lietuvos saugomose teritorijose.

Saugomos teritorijos produkto ženklas lengvai atpažįstamas nacionaliniu lygmeniu, nes pats ženklo simbolis „paukštis“ yra bendras visų Lietuvos saugomų teritorijų vietos produktams. Jis padės keliaujantiems atrasti, o vietos žmonėms populiarinti savo bendruomenių projektus ir paslaugas, kurios atitinka pagrindines darnaus vystymosi vertybes.

Paženklinti Sartų regioninio parko produkto ženklu produktai ir paslaugos bus populiarinami Sartų regioninio parko Lankytojų centre, tinklalapyje www.sartai.info, žiniasklaidos priemonėse, leidiniuose. Interaktyviame maps.lt žemėlapyje „Keliaujantiems lėtai“ bus pateikiami ženklo naudotojų kontaktiniai duomenys ir trumpas teikiamų paslaugų ir gaminamų produktų aprašymas.

Prekių ar paslaugų teikėjų atitikimą Sartų regioninio parko produkto ženklo suteikimo kriterijams vertina ir sprendimą dėl ženklo suteikimo priima Sartų ir Gražutės regioninių parkų direktoriaus sudaryta komisija.


PARAIŠKOS dėl Sartų regioninio parko produkto ženklo suteikimo priimamos iki 2022 m. kovo 31 d.

Paraiškos formą, informaciją apie ženklo suteikimo kriterijus galima atsisiųsti iš žemiau esančio sąrašo:

PARAIŠKA DĖL SARTŲ REGIONINIO PARKO PRODUKTO ŽENKLO NAUDOJIMO

SARTŲ REGIONINIO PARKO PRODUKTO ŽENKLO BENDRIEJI NUOSTATAI

SARTŲ REGIONINIO PARKO PRODUKTO ŽENKLO SUTEIKIMO KOMISIJOS DARBO REGLAMENTAS

SAUGOMŲ TERITORIJŲ PRODUKTO ŽENKLO NAUDOJIMO GAIRĖS


Paraišką ir kitus susijusius dokumentus siųskite el. pašto adresu sartai@grazute.lt

arba pristatykite į Sartų ir Gražutės regioninių parkų direkciją, adresu Vytauto g. 5, Dusetos, LT-32309 Zarasų r.

 


© Aukštaitijos saugomų teritorijų direkcija. Sartų regioninio parko grupė. Cituojant būtina nurodyti šaltinį.
Vytauto g. 5, Dusetos, LT-32309 Zarasų r., tel. (8 385) 56849.