2021 METŲ APŽVALGA. SVARBIAUSI DARBAI IR ĮVYKIAI SARTŲ REGIONINIAME PARKE Print option in slimbox / lytebox? (info)
Trečiadienis, 2022 Vasario 23 16:28

2022 metus Sartų regioninis parkas pasitinka su pernai metais pradėta tradicija — ankstesnių metų apžvalga. Straipsnyje apžvelgsime 2021 metais regioniniame parke įgyvendintus svarbiausius darbus ir įvykius. Siekiame, kad žmonės geriau susipažintų su Sartų ir Gražutės regioninių parkų direkcijos veikla ir suprastų regioninių parkų svarbą.

2021 metais Sartų regioniniame parke buvo sutvarkytos/prižiūrėtos 23 teritorijos, kurių bendras plotas siekia 114,52 ha. Atlikti darbai apėmė šienavimą, biomasės šalinimą, atžalų kirtimą, sumedėjusios augalijos ir kelmų šalinimą. Didžiąją dalį (69%) sutvarkytų/prižiūrėtų teritorijų sudarė BAST „Minkūnų durpynas“ (38,4 ha), Vosynos pelkė Dusetų girios BAST (23 ha) ir BAST „Ilgašilio pelkė“ (17,3 ha). Minkūnų durpyne šie darbai reikalingi tam, kad pažeista buveinė būtų renatūralizuota, tuo tarpu Vosynos ir Ilgašilio pelkėse atlikti darbai palaikomieji.

Regioniame parke prižiūrėtų rekreacinės infrastruktūros teritorijų (pažintiniai takai, dviračių trasa, rekreacinės zonos) bendras plotas 2021 m. apėmė 82,14 ha. Čia buvo šienaujama, kertamos atžalos, renkamos šiukšlės.

Be aukščiau įvardytų darbų, direkcijos specialistai nuolat tvarko, prižiūri Sartų regioniniame parke esančias gamtos ir kultūros vertybes, rekreacinės infrastruktūros objektus (atokvėpio vietos, stovyklavietės). Darbai įvairūs: šienavimas, atžalų kirtimas, aplinkos tvarkymas, remonto darbai (medinių konstrukcijų keitimas, dažymas). Pernai atnaujinta dalis parko informacinės sistemos (nuorodos, stendai), pakeisti 68 informacinės sistemos objektų elementai (stendų ir nuorodų informacija), įrengtos 7 užtvaros automobiliams. Apibendrinant, 2021 m. sutvarkyta, prižiūrėta 13 gamtos ir kultūros vertybių, bei 24 rekreacinės infrastruktūros objektai.

Su Sartų regioniniu parku, jo vertybėmis, pažintinio turizmo galimybėmis vietos gyventojai ir lankytojai gali susipažinti moderniai įrengtame regioninio parko lankytojų centre (Vytauto g. 5, Dusetos, Zarasų r.). Čia 2021 m. sulaukėme 1713 lankytojų. Lyginant su 2020 m., 2021 m. dėl vis dar galiojančių koronaviruso (COVID-19) įvestų apribojimų jų sulaukėme 181 mažiau. Galima daryti prielaidą, kad dėl įvestų apribojimų žmonės rinkosi pažintį su Sartų regioniniu parku pradėti ne lankytojų centre, o gamtoje. Lankytojų monitoringo regioninio parko stovyklavietėse, poilsiavietėse, atokvėpio vietose duomenimis, nuo 2019 m. lankytojų čia padaugėjo 1503 žmonėmis.

Visi, kuriems rūpi  gamta, kraštovaizdžio vertybės, prisideda prie Sartų regioninio parko puoselėjimo savanoriškai įsigydami parko lankytojo bilietą. Taip lankytojai, regioninio parko gyventojai išreiškia pritarimą ir norą, kad čia būtų sutvarkytos rekreacinės, lankomos vietos, pažintiniai takai, kad stovyklavietėse nebūtų šiukšlių. 2021 m. už parduotus lankytojų bilietus surinkti 473 eurai. Visos šios lėšos, kaip ir įvardyta aukščiau skirtos informacinių stendų atnaujinimui ir infrastruktūros remonto darbams parke. Sartų ir Gražutės regioninių parkų direkcija nuoširdžiai dėkoja už Jūsų paramą!

Straipsnyje pateikėme, mūsų nuomone, įdomiausius praėjusių metų darbus ir įvykius Sartų regioniniame parke. Norintiems susipažinti su Sartų ir Gražutės regioninių parkų direkcijos veikla detaliau, kviečiame apsilankyti internetinėje svetainėje http://sartaigrazute.am.lt kur rasite detalias metines veikos ataskaitas.

 


© Aukštaitijos saugomų teritorijų direkcija. Sartų regioninio parko grupė. Cituojant būtina nurodyti šaltinį.
Vytauto g. 5, Dusetos, LT-32309 Zarasų r., tel. (8 385) 56849.