FUNKCINIS ZONAVIMAS


Sartų regioninio parko funkcinio prioriteto zonų pasiskirstymas


Funkcinio prioriteto zonos

                     Plotas


ha

%Konservacinio prioriteto       Viso:

 

7997

66,0

Sartų regioninio parko zonų ir jo zonų ribų planas

Vasynos gamtinis rezervatas


196,0

1,6Dusetų girios botaninis-zoologinis draustinis


493,2

4,1

Sartų regioninio parko planas (1 lapas)

Mielėnų geomorfologinis draustinis


657,6

5,4Rašų hidrografinis draustinis


920,3

7,6

Sartų regioninio parko planas (2 lapas)      

Sartų hidrografinis draustinis


2869,1

23,7Salinio hidrografinis draustinis


414,2

3,4Ilgašilio botaninis-zoologinis draustinis


497,7

4,1Dusetų urbanistinis draustinis


35,1

0,3Kalviškių kraštovaizdžio draustinis


1092,6

9,0

Sartų regioninio parko tvarkymo planas

Antazavės šilo kraštovaizdžio draustinis


415,6

3,4Zaduojo kraštovaizdžio draustinis


405,6

3,4

Sartų regioninnio parko tvarkymo planas (1 lapas)Ekologinės apsaugos prioriteto


3236,9

26,7

Sartų regioninnio parko tvarkymo planas (2 lapas)Rekreacinio prioriteto:                    Viso:


636,4

5,3Zalvio


75,1

0,6Zalvės


179,7

1,5Baršėnų I


103,9

0,9Jaskoniškių


39,1

0,3Didžiadvario


87,2

0,7Kavolių šilelio


31,3

0,3Dusetų girios


43,5

0,4Zaduojos


15,4

0,1Gipėnų


38,4

0,3Rupetų


1,5

0,0Baršėnų II


21,3

0,2

Gyvenamoji


237

2,0Iš viso:


12107,3

100,0Buferinės apsaugos zona


579,8

 


© Aukštaitijos saugomų teritorijų direkcija. Sartų regioninio parko grupė. Cituojant būtina nurodyti šaltinį.
Vytauto g. 5, Dusetos, LT-32309 Zarasų r., tel. (8 385) 56849.