BENDRA INFORMACIJA
- Regioninio parko plotas — 12107 ha, buferinės apsaugos zona — 580 ha;
- 1 gamtinis rezervatas, 10 draustinių (1 geomorfologinis, 1 urbanistinis, 2 botaninai—zoologiniai, 3 kraštovaizdžio, 3 hidrografiniai).
- Žemėnauda:
- 29% miškai;
- 38,5% žemės ūkio naudmenos;
- 16,5% 29 ežerai;
- 7,1% pelkės;
- 2,2% gyvenvietės;
- 6,7% kita.

- Sartų ežeras:
- 4 pagal dydį Lietuvoje — 1336 ha;
- kranto linija — 79 km (ilgiausia Lietuvoje);
- giliausia vieta — 21,9 m;
- didžiausias plotis — 0,95 km;
- didžiausias ilgis — 14,78 km.


- Reljefas:
- aukščiausia vieta — 162 m virš jūros lygio, Mielėnų geomorfologiniame draustinyje;
- žemiausia vieta Sartų ežero vandens paviršius — 100 m virš jūros lygio.

- Saugomi gamtos ir kultūros paveldo objektai, rūšys, buveinės:
- 6 gamtos paveldo objektai (medžiai), vienas jų, Bradesių ąžuolas — gamtos paminklas;
- 124 kultūros paveldo objektai, 78 pavieniai kultūros paveldo objektai yra įtraukti į KPD registrą. Parke yra 6 registriniai kultūros paveldo kompleksai, juos sudaro 18 pavienių objektų. Pavienių objektų neįtrauktų į kultūros paveldo registrą — 46; 
- 118 į Lietuvos raudonąją knygą įrašytų rūšių (25 augalų, 25 grybų ir kerpių, 17 bestuburių, 3 varliagyvių ir roplių, 46 paukščių, 2 žinduolių);
- 2 į Lietuvos raudonąją knygą įrašytos augalų bendrijos (liekninis beržynas ir didysis plukenynas);
- 91% regioninio parko ploto užima Natura 2000 teritorijos, t. y. paukščių ir buveinių apsaugai svarbios teritorijos. Jose saugoma 19 Europos Bendrijos svarbos buveinių tipų, bei 11 augalų ir gyvūnų rūšių.

- Rekreaciniai objektai ir lankytinos vietos:
- 3 pažintiniai takai, 13 stovyklaviečių, 8 poilsiavietės, 5 atokvėpio vietos, 3 valčių nuleidimo vietos, 1 apžvalgos bokštas, 1 apžvalgos aikštelė;
- 1 ekspozicija, 1 dailės galerija, 1 parodų salė, 2 amatų centrai;
- 6 gamtos ir 124 kultūros paveldo objektai.

91 % regioninio parko ploto užima Natura 2000 teritorijos, t. y. paukščių ir buveinių apsaugai svarbios teritorijos. Jose saugoma 19 Europos Bendrijos svarbos buveinių tipų, bei 11 augalų ir gyvūnų rūšių.

 


© Aukštaitijos saugomų teritorijų direkcija. Sartų regioninio parko grupė. Cituojant būtina nurodyti šaltinį.
Vytauto g. 5, Dusetos, LT-32309 Zarasų r., tel. (8 385) 56849.