SUTEIKTAS SARTŲ REGIONINIO PARKO PRODUKTO ŽENKLAS Print option in slimbox / lytebox? (info)
Penktadienis, 2014 Birželio 13 09:41

Birželio 11 d. Sartų regioninio parko direkcijoje vietos paslaugų teikėjams ir produktų gamintojams įteikti pažymėjimai leidžiantys teikiamas paslaugas ir gaminamus produktus ženklinti Sartų regioninio parko produkto ženklu. Šiuo ženklu siekiama atkreipti dėmesį į produktus ir paslaugas skatinančias kultūrinio ir gamtinio paveldo pažinimą, tradicinių amatų, kultūrinių vertybių tąsą.

Iki gegužės 15 dienos visi norintys gauti Sartų regioninio parko produkto ženklą teikė paraiškas. Buvo gauta keturiolika paraiškų. Didžioji dalis paraiškų teikėjų siekė gauti teisę šiuo ženklu žymėti teikiamas apgyvendinimo ir turistinio inventoriaus nuomos paslaugas. Pateiktos trys paraiškos bitininkystės produktams, dvi paraiškos gido paslaugoms, po vieną paraišką: tautodailės ir kulinarinio paveldo produktams ženklinti.

Birželio 11 d. Sartų regioninio parko direkcijoje susirinkusi komisija, kurią sudarė: Sartų regioninio parko direktorius Saulius Mažiulis,  Zarasų r. Dusetų seniūnijos seniūnas Saulius Keblys, Zarasų savivaldybės vietos veiklos grupės strategijos įgyvendinimo vadovas Arvydas Veikšra, Rokiškio r. Kriaunų seniūnijos seniūnas Arvydas Rudinskas, Rokiškio r. turizmo ir tradicinių amatų informacijos ir koordinacijos centro specialistė amatams ir turizmui Loreta Araminienė ir Sartų regioninio parko vyr. inspektorius Algis Pažūsis, vertino paraiškų teikėjų atitikimą tokiems kriterijams kaip autentiškumas, gyvosios gamtos tausojimas ir nauda žmonių sveikatai, pritaikomumas nedidelėms lankytojų grupėms, nauda vietos bendruomenei ir kt.

Visiems keturiolikai paraiškų teikėjų, vienbalsiu komisijos sprendimu suteikta teisė trejus metus žymėti šiuo ženklu gaminamus produktus ir teikiamas paslaugas. Apgyvendinimo ir turistinio inventoriaus nuomos paslaugas teisę žymėti Sartų regioninio parko produkto ženklu gavo: Andrius Tatarūnas, Andrius Trumpa, Danutė Drebulienė, Egidijus Jonikas, Jurgis Lapėnas, Marija Dagienė, Sigita Šukienė, Valerijus Babachinas, Violeta Grigutienė, Ramūnas Čižas; gido paslaugas – Dalia Vaitukaitienė, Ramūnas Čižas; bitininkystės produktus – Giedrius Šakalys, Renata Šėžienė, Dalia Vaitukaitienė; tautodailės produktus – Erikas Čypas; kulinarinio paveldo produktus, rengiamus edukacinius renginius – Ramūnas Čižas; konferencijų ir pokylių salių nuomos, bei  teikiamas SPA paslaugas – Andrius Trumpa.

Paženklinti Sartų regioninio parko produkto ženklu produktai ir paslaugos bus populiarinami Sartų regioninio parko Lankytojų centre, tinklalapyje www.sartai.info, žiniasklaidos priemonėse, leidiniuose. Interaktyviame maps.lt žemėlapyje „Keliaujantiems lėtai“ bus pateikiami ženklo naudotojų kontaktiniai duomenys ir trumpas teikiamų paslaugų ir gaminamų produktų aprašymas.

 


© Aukštaitijos saugomų teritorijų direkcija. Sartų regioninio parko grupė. Cituojant būtina nurodyti šaltinį.
Vytauto g. 5, Dusetos, LT-32309 Zarasų r., tel. (8 385) 56849.