TVARKOMOS SARTŲ REGIONINIO PARKO PELKĖS Print option in slimbox / lytebox? (info)
Ketvirtadienis, 2013 Sausio 10 16:12

Sartų regioninio parko buveinių apsaugai svarbiose teritorijose, Padustėlio ir Vosynos pelkėse, įgyvendinant Valstybės saugomų teritorijų tarnybos projektą „Saugomų teritorijų tvarkymas, III etapas“ finansuojamą iš ES struktūrinių fondų pradėti tvarkymo darbai. Pelkės tvarkomos pagal Sartų regioninio parko tvarkymo planą.


2012 metais buveinių apsaugai svarbiose teritorijose: Padustėlio pelkėje 10,9 ha, kuri yra pietiniame Dusetų miestelio pakraštyje ir Vosynos pelkėje 23 ha esančioje Dusetų girios botaniniame zoologiniame draustinyje buvo atliekami sumedėjusios augmenijos kirtimo ir šalinimo darbai. Šiais metais minėtose Sartų regioninio parko buveinių apsaugai svarbiose teritorijose bus atliekami žolinės augmenijos, medžių bei krūmų atžalų šienavimo ir šalinimo darbai.


Anksčiau pelkės ir šlapios pievos buvo šienaujamos, jose buvo ganomi gyvuliai. Ekstensyvus tradicinis pelkių naudojimas sukūrė vertingas atvirų pelkių buveines. Laikui bėgant šienavimas pamažu sunyko, atviros pelkės ėmė užaugti nendrėmis ir medžiais. Dėl šių pokyčių kyla pavojus prarasti vertingas atvirų pelkių ir pievų buveines.

Padustėlio pelkių buveinių apsaugai svarbioje teritorijoje įregistruotos 2 augalų rūšys, įrašytos į Lietuvos raudonąją knygą. Vieną iš jų – žvilgančioji riestūnė (žr. 1 pav.) įrašyta į Buveinių direktyvos II priedą.

alt

1 pav. Žvilgančioji riestūnė

Padustėlio pelkėse kartografuotos 6 tipų Buveinių direktyvos I priedo buveinės: melvynai, eutrofiniai aukštieji žolynai, aliuvinės pievos, tarpinės pelkės ir liūnai, šarmingos žemapelkės, aliuviniai miškai. Visų šių buveinių būklė yra patenkinama arba gera. Teritorijoje aptikta 1 rūšis, įrašyta į Buveinių direktyvos II priedo gyvūnų rūšių sąrašą. Peri arba gali perėti 3 Paukščių direktyvos I priedo rūšys. Teritorijoje nustatytos į Lietuvos raudonąją knygą įrašytos 4 gyvūnų rūšys: 3 paukščiu ir 1 varliagyvių. Paukščių rūšys: švygžda, mėlyngurklė ir nendrinė lingė; varliagyvių rūšys: raudonpilvė kūmutė.

Dusetų girioje, kurioje yra kita Sartų regioninio parko buveinių apsaugai svarbi teritorija – Vosynos pelkė (žr. 2 pav.) auga 7 augalų, 2 samanų, 1 pataisūnų rūšys įrašytos į Lietuvos raudonąją knygą. Augalų rūšys: tuščiaviduris rutenis, liekninis beržas, mėlynasis palemonas, meškinis česnakas, raudonoji gegūnė, vienalapis gedutis, dvilapis purvuolis; samanų rūšys: tridantė bazanija, plunksninė pliusinė; pataisūnų rūšys: statusis atgiris. Dusetų girioje kartografuotos 10 tipų Buveinių direktyvos I priedo buveinės: šienaujamos mezofitų pievos, tarpinės pelkės ir liūnai, šaltiniai su besiformuojančiais tufais, vakarų taiga, plačialapių ir mišrūs miškai, žolių turtingi eglynai, pelkėti lapuočių miškai, pelkiniai miškai, aliuviniai miškai. Daugumos iš buveinių būklė yra patenkinama arba gera. Dusetų girios teritorijoje aptiktos 3 rūšys, įrašytos į Buveinių direktyvos II priedo gyvūnų rūšių sąrašą. Peri arba gali perėti 15 Paukščių direktyvos I priedo rūšių. Dusetų girioje aptiktos šios į Lietuvos raudonąją knygą įrašytos rūšys: 1 varliagyvių rūšis, 13 vabzdžių rūšių ir 10 paukščių rūšių.

Visi darbai, t.y. sumedėjusios augmenijos iškirtimas, žolinės augmenijos, medžių bei krūmų atžalų šienavimas yra atliekami tam, kad būtų išsaugotos retoms rūšims išlikti ir plisti palankios buveinės.


alt

2 pav. Vosynos pelkė

 


© Aukštaitijos saugomų teritorijų direkcija. Sartų regioninio parko grupė. Cituojant būtina nurodyti šaltinį.
Vytauto g. 5, Dusetos, LT-32309 Zarasų r., tel. (8 385) 56849.