INFORMACIJA APIE GAMTOTVARKOS PLANŲ RENGIMĄ
Antradienis, 2010 Birželio 22 11:28

Informuojame, kad pradedami rengti Sartų regioniniame parke esančių "Natura 2000" teritorijų Dusetų giria (Jūžintų seniūnija, Rokiškio r. savivaldybė), Zalvės upės slėnis (Kriaunų seniūnija, Rokiškio r. savivaldybė; Antazavės seniūnija, Zarasų r. savivaldybė), Antazavės šilas (Antazavės seniūnija, Zarasų r. savivaldybė), Zalvės pelkė (Antazavės seniūnija, Zarasų r. savivaldybė) ir Padustėlio pelkės (Dusetų seniūnija, Zarasų r. savivaldybė) gamtotvarkos planai. Teritorijų ribos pateikiamos Saugomų teritorijų valstybės kadastre http://stk.vstt.lt

Gamtotvarkos planų tikslas - užtikrinti gyvūnų ir (ar) augalų rūšių bei gamtinių buveinių, kurių apsaugai išskirtos "Natura 2000" teritorijos, išsaugojimą, išskiriant tvarkymo plotus ir numatant jose konkrečias apsaugos ir tvarkymo priemones.

Projektas - "Saugomų teritorijų steigimo ir planavimo dokumentų rengimas (I etapas)" Nr. VP3-1.4-AM-02-V-01-002, Rytų Lietuvoje esančių "Natura 2000" tinklo teritorijų gamtotvarkos planų parengimas.

Projekto finansavimas - Europos Sąjungos struktūrinių fondų ir Lietuvos respublikos bendrojo finansavimo lėšos.

Planų užsakovas - valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos.

Planų rengėjas - VšĮ Gamtos paveldo fondas, A. Juozapavičiaus g. 9, LT-09311 Vilnius, tel. (8 5) 2636269, faks. (8 5) 2723721, el. paštas z.gulbinas@gpf.lt

Darbų terminai - 2010-04-01-2010-11-30.
Dėl papildomos informacijos kreipkitės į planų rengėją arba į Sartų regioninio parko direkciją, Vytauto g 5, Dusetos, LT-32309 Zarasš r. sav., tel(8 385) 56834, el. paštas sartureg@takas.lt

Pasiūlymus dėl rengiamų strateginio planavimo dokumentų galima teikti planų rengėjams. Kviečiame aktyviai dalyvauti strateginių planų rengimo procese.
 


© Aukštaitijos saugomų teritorijų direkcija. Sartų regioninio parko grupė. Cituojant būtina nurodyti šaltinį.
Vytauto g. 5, Dusetos, LT-32309 Zarasų r., tel. (8 385) 56849.